top of page
undervisning.jpg

Hvorfor Inside Knowledge?


Når du henvises til Inside Knowledge, vil du møde en lille gruppe af mennesker, som både fagligt
og personligt vil bistå dig så godt som muligt.

Det er jobcenteret som henviser dig og det er jobcenteret som bestemmer, hvad det er, vi skal bistå
dig med. Men vi gør det på vores måde.

”Inside Knowledge” betyder, at vi ser helheden indefra. Vi ser på samfundets krav og vilkår, men vi
bestræber os på at se helheden i borgerens perspektiv. Borgeren skal træffe sine egne beslutninger,
men både vide og forstå gældende regler og vilkår. Vi vil bedømmes på den faglige kvalitet af vores
bistand til dig og jobcentret, og så forudsætter vi gensidig respekt.

Hvordan hjælper vi dig?

Vores medarbejdere møder dig med respekt og i øjenhøjde! Vores fornemmeste opgave er at hjælpe
dig i arbejde i en holdbar løsning, hvor du bliver set og hørt. Vi er et team, der forener både
praktiske erfaringer og faglig kunnen. Vi er et åbent hus, hvor alle er indstillet på at rådgive og
hjælpe dig. Vi er altid parat til at hjælpe dig, og vores tolke klarer 26 forskellige sprog, så dette ikke
er en barriere. ​ Du mødes af en åben dør. Der skal ikke trækkes numre. Udgangspunktet er dine
forudsætninger og dine perspektiver. Vi støtter ud fra den opfattelse, at det handler om dit liv.
Derfor træffer du dine egne beslutninger. Vi rådgiver om vilkår og forudsætninger, så du kan træffe
beslutninger på et reelt grundlag. Vi yder hjælp til selvhjælp

Ny-forside2.jpg

Praktiketablering og mentorstøtte 

Vi knytter kontakter til relevante virksomheder.


Vi formidler kontakt til og aftaler med praktiksteder.


Vi vejleder og rådgiver arbejdssteder bl.a. om din specielle situation og problemstillinger.Vi holder løbende kontakt til praktiksteder/virksomheder med henblik på mulighederne for
forskellige typer af fremtidige beskæftigelsesmuligheder.


Opfølgning (mindst 1 gang om ugen) for at sikre progression under praktikken eller for at løse
konflikter og kommunikationsproblemer i praktikforløbet.


Vi står til rådighed for både dig og din arbejdsgiver.


Mentorstøtte til dig med henblik på løbende at overvinde personlige problemstillinger.

bottom of page