top of page
samtale.jpg

vi løser en lang række opgaver for kommunerne

 

Vi har specialiseret os i at hjælpe og omstille bl.a. langtidssygemeldte borgere tilbage i arbejde. 
Vi er stærke til:
Fastholde borgeren i jobforløbet
Helhedsorienteret med fælles mål og resultater
Opfølgning på forløbet både med borger og arbejdsplads
Inddragelse af familie/pårørende i processen

Vi tilbyder at løse en række opgaver med loven for øje og på en resultatorienteret måde, hvor fælles
mål, for den enkelte borger, bliver det stærke udgangspunkt. Vores ekspertise og vores erfaringer
giver en fælles forståelse, så vi sammen kan skabe visioner for den enkelte borger.

Eksempel på typer opgaver:

- Håndholdte forløb med borgere, der har andre problemstillinger end ledighed som psykiske,
fysiske, misbrug, økonomiske eller familiære problemstillinger.  


- Hurtige småjobs eller praktikplaceringer med fast beskæftigelse som perspektiv for
jobparate borgere.


- Forløb med henblik på at gøre aktivitetsparate borgere jobparate
Introduktion, praktik og beskæftigelse til flygtninge.


- Særlige introduktions og beskæftigelsesforløb for flygtninge- og indvandrerkvinder.


- Undervisningsforløb både for flygtninge og andre borgere med behov for ny viden.


- Samtaler med pårørende og borgeren.


- Sideløbende med afklaring at skabe småjobs/
praktikforløb.


- Vi har tolke på 26 sprog.

- Vi er indstillet på at tilbyde forløb, der tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes
ønsker og behov.

Vi har erfaringer med ugentlige statusopdateringer. De skriftlige tilbagemeldinger udføres efter den
enkelte kommunes ønsker og behov

VORES MÅLSÆTNING 

Vi bestræber os først og fremmest på at skabe rammer, hvor hver enkelt borger føler sig
velkommen og respekteret.

- Vi lægger vægt på ikke at undervurdere borgerne, men derimod at udfordre dem. Det,
kombineret med vores personlige tilgang og høje faglige niveau, skaber en forståelse af, at
vi tager borgerne alvorligt.

- Vi hjælper så vidt muligt de enkelte borgere med konkrete spørgsmål, så de kan falde til ro
og behovet for at ”rende kommunen på dørene” forsvinder.

- Vi skaber tillid og giver borgeren mulighed for at henvende sig hos Inside Knowledge med
deres problemer. Vi formidler de kontakter, der er nødvendige for, at de kan løse deres
problemer, vi ikke umiddelbart kan håndtere.

bottom of page