top of page
Modern Architecture

Inside knowledge tilbyder Socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. § 85 i Lov om Social Service


Støtte til voksne i form af socialpædagogisk støtte
Inside Knowledge tilbyder støtte til voksne i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem.
Støtten baserer sin indsats på at styrke eller kompensere i forhold funktionsnedsættelsen.

Formålet er altid at yde hjælp til selv hjælp for borgeren, så denne bliver selvstændiggjort og kan på sigt selv kan tage vare på sit eget liv efterfølgende.


Inside Knowledge indgår i et fælles samarbejde med borgeren og den respektive sagsbehandler for
at afklare rammerne for indsatsen, herunder (hvilke behov, ressourcer, borgerens potentialer og
kompetencer), og herefter aftaler vi i fællesskab fokusområder og rammerne for indsatsen
Inside Knowledge har mange års erfaring i skabe overblik med inddragelse af borgeren i eget forløb
og resultaterne skabes altid sammen med borgeren og ikke for borgeren, da dette givere bedre
forståelse og medansvar under hele indsatsen.


Inside Knowledge vil under forløbet fungerer som bindeled mellem borgeren og den respektive
kommune

Indsatsen kan have fokus på følgende:


- Mestring og forbedring af egen funktionsevne.


- Forebygge social isolation via netværkskort.


- Hjælp til at skabe bæredygtige strategier for rutiner og struktur i eget liv og eget
hjem/værelse.


- Administration og planlægning af egen økonomi og budgetplanlægning,


- Kontakt til de offentlige myndigheder, læse og oversætter post fra det offentlige.


- Sunde madvaner, der øger trivsel og livskvalitet.


- Iværksættelse af fysiske træningsforløb.


- Støtte og udvikle personlig hygiejne og soignering.

bottom of page